Life

असंभवं हेमम्रुगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय |
प्रायः समापन्नविपत्तिकाले धियोsपि पुंसां मलिनीभवन्ति ||

अर्थ :- सुवर्णमृगाचा जन्म असंभवनीय आहे हे माहीत असूनही, राम त्यासाठी लालचावला. यावरून बहुतांशी, संकटे येण्याच्या वेळी माणसांची बुद्धीसुद्धा मलीन होते (हेच खरे!)..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s